Köpvillkor

Allmänt
Dessa köpvillkor är tillämpliga om svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/

Beställning
I samband med beställning sluts avtal mellan kund och Allabeslag och en bekräftelse skickas till den e-postadress som angetts vid beställningen. Kunden ansvarar för att samtliga kunduppgifter ifylls korrekt.

Om felaktigheter i pris, leveranstid eller andra omständigheter uppstår, har Allabeslag rätt att korrigera det i efterhand. I dylika situationer tar Allabeslag kontakt med kunden som får möjlighet att ändra eller annullera beställningen. Allabeslag reserverar sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i sortimentet. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Du får endast handla i eget namn och måste vara 18 år eller skaffa målsmans tillstånd före köpet. Allabeslag äger rätt att neka en beställning. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Allabeslag lider ekonomisk skada, polisanmäls och eventuella kostnader debiteras.

Kundinformation
Kunden är vid beställning skyldig att ange korrekta uppgifter om namn, leveransadress, e-postadress samt mobilnummer för SMS-avisering. I fall där felaktigt lämnade uppgifter leder till extra kostnader för Allabeslag debiteras kunden dessa kostnader. Vi förmedlar eller säljer aldrig kundinformation till tredje part.

Försändelse som ej uthämtas
För försändelser som inte hämtas ut och skickas i retur till Allabeslag eller våra grossister debiteras kunden 30% av ordervärdet i returavdrag samt fraktkostnader.

Betalning
Moms om 25 procent ingår i alla priser. Betalning görs genom kortbetalning via Internet, mot faktura eller direktbetalning via bank. Allabeslag innehar äganderätten till varor till dess att full betalning har erlagts.

Leverans
Produkter på lager levereras normalt inom 1-3 arbetsdagar. Leverans sker antingen direkt till din brevlåda eller till ditt närmaste uthämtningsställe. Vid leverans till uthämtningsställe får du först en SMS-avisering till det mobilnummer du angav vid beställningen alternativt en skriftlig avisering.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av varor som vi normalt har på lager. Kunden blir alltid informerad om leveransstatus efter att ordern lagts. Därför är det mycket viktigt att en giltig e-postadress används vid beställning.

Fraktkostnad
Vi tillämpar alltid fri frakt vid beställningar och tar inte ut någon avgift för frakten till den leveransadress du har angivit. Vid returer av varor debiteras dock kunden för den faktiska portokostnaden, lägst 79 kronor. Vid returer står kunden också för fraktkostnaden till Allabeslag.

Garanti
Samtliga våra produkter omfattas av garanti avseende material och ev fel som uppstått under tillverkningen. Fel som uppstår till följd av egen åverkan omfattas inte av garantin.

Ångerrätt och retur
För privatpersoner gäller full ångerrätt/returrätt inom 14 dagar från det att varan mottagits, förutsatt att varan är i nyskick och ej använd. Returrätten gäller inte reavaror, inte beställningsvaror och inte varor som specialtillverkats specifikt för en kund. För företag tillämpar vi returrätt i tio dagar.

Alla returer måste föraviseras via e-post till info@allabeslag.se och godkännas av oss. Returer som inte har föraviserats eller inte godkänts av oss kommer inte att krediteras.

Vid godkänd retur, bifoga kopia av faktura/följesedel/orderbekräftelse.

Kunden är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst på grund av bristande emballage kommer att debiteras kunden.

När en retur är godkänd och mottagen sker återbetalning med avdrag för den faktiska fraktkostnaden till kontokort eller bankkonto. Återbetalningen sker senast 7 dagar efter att varorna har mottagits av Allabeslag.

OBS! Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).

Reklamationer
Kontakta oss snarast om en vara är felaktig eller defekt.

Returnering av en reklamerad vara sker alltid på vår bekostnad, men vänligen kontakta oss innan returnering via e-post info@allabeslag.se. Beskriv i mejlet grunden för reklamationen och ange vilken produkt och antal varor som berörs samt order- eller fakturanummer.

Ärendet behandlas senast inom 24 timmar. Allabeslag står för returfrakten i fall varan är defekt eller har levererats felaktigt till kund.

Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott). En defekt vara ersätts i första hand med en ny felfri.

Observera att du som kund ansvarar för att kontrollera produkterna vid leverans, säkerställa att leveransen stämmer mot beställningen och anmäler eventuella transportskador omgående till vår kundservice på info@allabeslag.se

Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i marknadsföringen och för utgående varusortiment.
Vi garanterar inte att varor levereras inom angiven tid då oförutsedda förseningar kan inträffa.
Vi lämnar ingen kompensation för olägenheter som kan uppstå vid eventuella förseningar.

Tvist
Allabeslag kommer vi en eventuell tvist att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att All beslag befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.